GGZ-Heuvelrug Zeist

 

GGZ-Heuvelrug is een kleinschalige instelling voor geestelijke gezondheidszorg, dicht tegen de gemeenschap aan. Wij bieden hulp in nauwe samenwerking met huisartsen bij psychische vragen, problemen en aandoeningen. Onze inzet is snel deskundige hulp te bieden en onnodige uitval in werk en gezin te voorkomen.

Wij bieden zorg in de vrijelijn, welke zonder verwijzing toegankelijk is, in de verzekerde generalistische basis- en specialistische geestelijke gezondheidszorg.

Ons team bestaat uit psychotherapeuten, psychiaters, (klinisch- en GZ-) psychologen, orthopedagogen, (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen, office managers en andere ondersteunende medewerkers. Wij werken samen met regionale huisartsen en andere professionals in de zorg. Dit doen wij vanuit onze vestigingen in Driebergen-Rijsenburg, Doorn en Zeist.

Wij vervullen een rol in het opleiden van professionals in hun opleiding tot o.a. gezondheidszorg psycholoog en klinisch psycholoog.